Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2019-09-17) i målet E. mot Sverige

Publicerad

Fråga om det skulle strida mot artikel 8 i Europakonventionen (rätten till skydd för privat- och familjeliv) att neka klaganden uppehållstillstånd pga. anknytning till sin fru och deras gemensamma son i Sverige med hänvisning till att han inte klarlagt sin identitet.

Sammanfattning av granskningen
Europadomstolen beslutade den 17 september 2019 att avvisa målet såsom uppenbart ogrundat.