Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

CAT:s granskning (2021-07-19) av ärendet N.A.O. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klaganden till Etiopien skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.

Sammanfattning av granskningen: Kommittén fann att en utvisning av klaganden till Etiopien inte skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.