OECD

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) grundades i Paris 1961 av de 20 länder som sedan 1948 deltagit i OEEC:s arbete med att samordna USA:s Marshallplan för Europa.

OECD:s uppgift är att genom eget analysarbete föreslå politiska och ekonomiska policyåtgärder till gagn för tillväxt, demokrati och marknadsekonomi.

OECD har en budget på 4 miljarder kronor (inklusive frivilliga bidrag) och ett sekretariat med 3300 anställda. Organisationen styrs av medlemsstaterna – idag 38 länder – via 250 kommittéer och arbetsgrupper samt rådet. Alla beslut fattas med konsensus. Högsta beslutande organ är OECD:s råd som består av medlemsländernas OECD-ambassadörer. Sekretariatet leds sedan 2021 av Australiens före detta finansminister Mathias Cormann.

Sverige är medlem i OECD sedan organisationen grundades 1961.  Vår andel av OECD-budgeten är 1,6 %, ca 55 miljoner kronor, plus frivilliga bidrag. Ungefär 1600 svenska experter och delegater besöker OECD varje år. Sveriges OECD-ambassadör sedan 2018 är Anna Brandt.

Mer information finns under https://www.oecd.org/