Utvecklingsmöjligheter

Förutom att utvecklas genom de dagliga utmaningarna har du goda möjligheter till andra former av kompetensutveckling i Regeringskansliet. Internutbildning, byte av arbetsuppgifter och korttidstjänstgöring i Bryssel är några exempel. Du förväntas ta ett stort ansvar för din egen utveckling.

 • Två kvinnor och en man sitter och samtalar.

  Regeringskansliet har ett stort utbud av interna utbildningar och kurser. Ofta ges utrymme för nätverkande och samtal kollegor emellan.

  Foto: Pontus Johansson

 • Fyra personer i möte runt ett bord. En av dem står upp.

  Du har omväxlande, intressanta och ofta komplexa uppgifter som gör att du utvecklas i det dagliga arbetet.

  Foto: Pontus Johansson

 • Du förväntas ta stort ansvar för din egen utveckling.

  Foto: Pontus Johansson

 • En kvinna och en man samtalar.

  Regeringskansliet satsar mycket på ledarskapsfrågor. Som chef har du möjlighet att delta i olika former av kompetensutveckling.

  Foto: Pontus Johansson

 • En kvinna med ryggen mot betraktaren sitter i möte mittemot en man och en kvinna.

  Om du är intresserad av att bredda din kompetens finns möjlighet att byta arbetsuppgifter såväl inom enheten som inom departementet och myndigheten.

  Foto: Pontus Johansson

Regeringskansliet har ett stort utbud av internutbildningar och andra kompetensutvecklingsinsatser.

Redan som nyanställd erbjuds du olika former av introduktion till arbetet. Du kan också ta del av internutbildningar för fördjupning inom områden som budget och ekonomi, myndighetsstyrning, språk, EU-kunskap, projektledning, muntlig och skriftlig kommunikation och utveckling av grupp och ledare (UGL).

Vi erbjuder även korttidstjänstgöring vid Sveriges representation i Bryssel. Som handläggare får du då möjlighet att följa departementets frågor ur ett Brysselperspektiv, genom att följa en tjänsteman vid representationen.

Att utvecklas som chef

För att stärka och utveckla våra chefer i sina tre roller som ledare, verksamhetsföreträdare och arbetsgivarföreträdare erbjuder vi olika chefsutvecklingsinsatser.

Som chef hos oss får du möjlighet att delta i gemensamma introduktionsprogram, chefsutvecklingsprogram samt utbildningar i Regeringskansliets kärnprocesser (lagstiftning, ekonomisk styrning och budgetprocessen). Vi erbjuder utbildningar som ger stöd i arbetsgivarrollen inom områdena arbetsmiljö, lika rättigheter och möjligheter, medarbetarsamtal och lönesättande samtal. Det finns även möjlighet att få en egen coach eller mentor.

Förutom utvecklingsinsatser för befintliga chefer förbereder vi medarbetare med potential och intresse för framtida chefsuppdrag.

Intern rörlighet

Regeringskansliet är en stor arbetsplats med många olika yrkesroller och arbetsområden. Om du är intresserad av att bredda din kompetens finns möjlighet att byta arbetsuppgifter såväl inom enheten som inom departementet eller myndigheten. Det kan också vara möjligt att fördjupa sin kompetens eller att ta ett större ansvar för sitt arbetsområde.