Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 9 december 2014

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 9 december 2014 finns följande punkter på dagordningen:

 • Moder- och dotterbolagsdirektivet
 • Fördjupat samarbete om skatt på finansiella transaktioner
 • (ev.) Gemensamma resolutionsmekanismen
 • (ev.) Finansiering för tillväxt
 • Åtgärder för att öka investeringar
 • (ev.) Översyn av sexpacket och tvåpacket
 • Översynen av Europa 2020-strategin
 • Den europeiska terminen 2015
 • (ev.) Förberedelser inför Europeiska rådet den 18-19 december 2014
 • Uppföljning av G20:s finansministermöte den 13-15 november 2014 i Brisbane, Australien
 • (ev.) Rapport till Europeiska rådet om skattefrågor
 • (ev.) Rapport från finansministrarna om skattefrågor inom ramen för europluspakten
 • (ev.) Uppförandekoden
 • Revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2013