Kommenterad dagordning, Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, den 24 februari 2016