Kommenterad dagordning inför rådet för allmänna frågors möte den 15 mars 2016