Kommenterad dagordning från Statsrådsberedningen

Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 19 november 2019

Publicerad

Uppdaterad med komplettering (Utvidgningen).

Ladda ner: