Kommenterad dagordning inför rådet för Allmänna frågors möte den 20 september 2016