Kommenterad dagordning från Utrikesdepartementet

Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 16 januari 2017

Publicerad

Inför utrikesministrarnas möte i Bryssel den 16 januari står följande diskussionspunkter på den reviderade dagordningen:

  • Syrien
  • MEPP (fredsprocessen i Mellanöstern)

Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 16 januari 2017

Kontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator