Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 27 april 2017

Ladda ner:

På mötet finns diskussionspunkten:

  • Förberedelser inför Europeiska rådet den 29 april – utkast till Europeiska rådets riktlinjer med anledning av Storbritanniens anmälan enligt artikel 50 FEU