Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 20 juni