Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 16 juni 2017

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 16 juni 2017 finns följande punkter på dagordningen:

 • Reducerad mervärdesskattesats för e-publikationer
 • Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt
 • Förstärkning av bankunionen / Riskreducerande åtgärder
 • Aktuella lagstiftningsförslag som rör finansiella tjänster
 • Dåliga lån
 • Kampen mot finansiering av terrorism (kommissionens handlingsplan)
 • Kapitalmarknadsunionen: Halvtidsöversyn
 • (ev.) Ekofinrådets rapport till Europeiska rådet om skattefrågor
 • (ev.) Uppförandekoden (företagsbeskattning)
 • Bidrag till Europeiska rådets möte den 22-23 juni 2017: Europeiska planeringsterminen 2017
 • Genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten