Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 25 september 2017