Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 14 september 2017