Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 17 oktober 2017