Kommenterade dagordningar inför Allmänna rådet och Allmänna rådet artikel 50 den 20 november 2017