Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 4-5 juni 2018