Heléne Fritzon har entledigats, Migrationsminister och biträdande justitieminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Kommenterad dagordning från Justitiedepartementet

Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 6–7 december 2018

Publicerad

Ladda ner:

Mer om Sveriges arbete i EU