Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 14 maj 2018