Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 25 maj 2018

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 25 maj 2018 finns följande punkter på dagordningen:

  • Administrativt samarbete på mervärdesskatteområdet
  • (ev.) Omvänd skattskyldighet
  • (ev.) Reducerad mervärdesskatt för e-publikationer
  • Bankpaketet
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Rådsslutsatser om 2018 års djupgranskningar och genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna
  • Rådsslutsatser om 2018 års åldranderapport