Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte (artikel 50) den 20 juli