Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 13 juli 2018

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 13 juli 2018 finns följande punkter på dagordningen:

  • Omvänd skattskyldighet
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram
  • (ev.) Uppföljning av Europeiska rådets möte 28-29 juni 2018
  • Mandat inför G20-mötet den 21-22 juli i Buenos Aires