Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 18 september 2018