Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, 2 oktober 2018

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 2 oktober 2018 finns följande punkter på dagordningen:

  • (ev.) Mervärdesskatt – ”enkla lösningar”
  • (ev.) Mervärdesskatt – omvänd skattskyldighet
  • (ev.) Mervärdesskatt – e-publikationer
  • Bekämpning av penningtvätt och tillsyn
  • Den europeiska planeringsterminen 2018 – erfarenheter
  • Förberedelser inför de internationella mötena i oktober i Bali, Indonesien
  • Läget när det gäller genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster