Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Heléne Fritzon har entledigats, Migrationsminister och biträdande justitieminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Kommenterad dagordning från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 11-12 oktober 2018

Publicerad

Ladda ner:

Genväg