Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 16 oktober 2018