Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 19 februari 2019