Hoppa till huvudinnehåll

Kommenterad dagordning inför Rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård) den 13–14 juni

Publicerad

Ladda ner:

På EPSCO-rådets möte  den 13-14 juni 2019 finns följande punkter på dagordningen:

  • Likabehandlingsdirektivet
  • Den Europeiska planeringsterminen 2019 – Bidrag till Europeiska rådet (Bryssel 20-21 juni 2019)
  • Rådsslutsatser om lönegapet och åtgärder för att förbättra balans mellan arbete och privatliv
  • Rådsslutsatser ett arbetsliv i förändring: reflektioner om nya arbetsformer och följderna för arbetstagarnas arbetsmiljö
  • Rådsslutsatser om Europeiska revisionsrättens rapport om Fead
  • Aktuella lagstiftningsförslag
  • Rådsslutsatser om att bekämpa anti-mikrobiell resistens
  • Underlätta investeringar för att omvandla och förbättra hälso- och sjukvårdssystemet
  • Aktuella lagstiftningsförslag (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)
  • Medicinska produkter: Implementering av förordning (EU) 2017/745 om medicinska produkter (MDR)
Laddar...