Kommenterad dagordning för rådets möte med sysselsättnings-, social- samt hälso- och sjukvårdsministrarna den 23 oktober 2017