Kommenterad dagordning från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

Kommenterad dagordning inför Rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård) den 24 oktober 2019

Publicerad

På EPSCO-rådets möte den 24 oktober 2019 finns följande punkter på dagordningen:

Ladda ner:

 • Förstärkt antidiskriminering i Europeiska unionen.
 • Slutsatser om välfärdsekonomin.
 • Meddelande om effektivare beslutsfattande inom socialpolitiken: identifiering av områden för en övergång till omröstning med kvalificerad majoritet.
 • Slutsatser om framtidens arbete: Europeiska unionen främjar förklaringen om ILO:s hundraårsjubileum.
 • Att matcha kompetens med arbetsmarknadens behov i det föränderliga arbetslivet – en strategisk metod för kontinuerligt livslångt lärande.
 • Den europeiska planeringsterminen.
  a) Centrala utmaningar på sysselsättningsområdet: Sysselsättningskommitténs huvudbudskap med utgångspunkt i den årliga rapporten om och verktyget för bedömning av sysselsättningssituationen.
  b) Centrala utmaningar på det sociala området: Huvudbudskapen från kommittén för socialt skydd på grundval av den årliga översynen av verktyget för bedömning av situationen för det sociala skyddet.

 • Övriga frågor
  a) Konferens om ökad jämställdhet för hbti-personer i EU (Bryssel den 23–24 september 2019).
  b) Socialt trepartstoppmöte (Bryssel den 16 oktober 2019).