Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, 18 februari 2020

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 18 februari 2020 finns följande punkter på dagordningen:

  • Aktuella lagstiftningsförslag som rör finansiella tjänster
  • Den europeiska planeringsterminen 2020
  • Bedömning av den ekonomiska styrningen – meddelande från Kommissionen
  • Förberedelser inför G20-mötena i februari (20–23 februari 2020) EU:s mandat vid G20
  • Slutsatser om den reviderade EU-förteckningen över ickesamarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet
  • Rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för 2018
  • Slutsatser om budgetriktlinjerna för 2021