Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, 17 mars 2020

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 17 mars 2020 finns följande punkter på dagordningen:

  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Kapitalmarknadsunionen – interimsrapport från högnivåforumet
  • Solvens II – översyn
  • Den europeiska planeringsterminen 2020
  • Uppföljning av G20-mötet den 20–23 februari 2020
  • Förberedelser inför G20:s och IMF:s vårmöten den Washington 16–19 april 2020 i Washington
  • Läget när det gäller genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster