Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 5 oktober 2021

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 5 oktober 2021 finns följande punkter på dagordningen:

  • Översyn av tillsynsreglerna för försäkrings- och återförsäkringsföretag (Solvens II)
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Faciliteten för återhämtning och resiliens
  • Den europeiska planeringsterminen 2021: Tillvaratagna erfarenheter och det fortsatta arbetet i samband med faciliteten för återhämtning och resiliens
  • Genomförandet av SURE-instrumentet
  • Förberedelser inför de årliga möten som G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer samt IMF ska hålla den 12–14 oktober 2021
  • Slutsatser om klimatfinansiering inför 26:e partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (COP26) i Glasgow den 31 oktober-12 november 2021
  • Slutsatser om revideringen av EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet
  • Läget när det gäller genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster