Hoppa till huvudinnehåll
Kommenterad dagordning från Klimat- och näringslivsdepartementet

Kommenterad dagordning inför miljörådet den 28 juni

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ny version

Det finns nu en uppdaterad kommenterad dagordning inför regeringens samråd med riksdagens EU-nämn den 22 juni. Den nytillkomna texten i den kommenterade dagordningen är understruken och den borttagna texten är överstruken.

På miljörådet den 28 juni 2022 finns följande punkter på dagordningen:

  • Översyn av EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS)
  • Översyn av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 (förordningen om ansvarsfördelning)
  • Översyn av förordning (EU) 2018/841 om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)
  • Översyn av förordning (EU) 2019/631 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon
  • Förordning om inrättande av en social klimatfond
  • Förordning om utsläppande på EU-marknaden och export av produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse
  • Förordning om transport av avfall
Laddar...