Kommenterad dagordning från Justitiedepartementet

Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 9–10 mars 2023 Diarienummer: Ju2023/00368

Publicerad

Ladda ner:

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Detta dokument ingår i flera lagstiftningskedjor.

Här är du:

Meddelande om en ny migrations- och asylpakt

Visa kedjan för:

Följ ordförandeskapet

Från 1 januari till 30 juni 2023 hittar du alla nyheter från ordförandeskapet på en separat webbplats.