Land- och regionsstrategi från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling 2018–2022

Publicerad

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Ladda ner:

Svenskt utvecklingssamarbete inom ramen för denna strategi ska bidra till en hållbar social utveckling genom en förbättrad jämlik och jämställd hälsa, utbildning av god kvalitet genom hela livet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt tillgång till rent vatten, sanitet och hygien (WASH). Strategin ska gälla under perioden 2018–2022 och omfatta sammantaget 7 100 miljoner kronor.