Foto: Astrakan/Folio, Maria Nilsson/Regeringskansliet

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.

Under 2023 inledde regeringen arbetet med en livsmedelsstrategi 2.0. Som ett första steg i arbetet har fortsatta dialoger med livsmedelskedjans företrädare hållits för att fånga upp hur livsmedelsstrategin på bästa sätt kan utvecklas och genomföras för att stärka svensk konkurrenskraft.

Ansvariga statsråd
Peter Kullgren
Ansvariga departement
Landsbygds- och infrastruktur­departementet
 • Kick off för Livsmedelsstrategi 2.0

  • Man på scen i bakgrunden och i förgrunden visas ryggar på en sittande publik

   Landsbygdsminister Peter Kullgren inledningstalar på kick off för Livsmedelsstrategi 2.0.

   Foto: Ida Asplund Ådahl/Regeringskansliet

  • Sex personer står på en scen i bakgrunden och i förgrunden visas ryggar på en sittande publik

   Panelsamtal om morgondagens livsmedelsproduktion tillsammans med Anna-Karin Hatt, vd Lantbrukarnas riksförbund, Karin Brynell, vd Svensk dagligvaruhandel, Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, Gunnar Backman, Nordisk råvara och Arvid Lindgren, lantbrukare spannmål.

   Foto: Ida Asplund Ådahl/Regeringskansliet.jpg

  • Fyra personer står på en scen

   Panelsamtal om hur samverkan mellan myndigheter kan skapa bästa möjliga förutsättningar för konkurrenskraftiga företag tillsammans med Elisabeth Backteman, generaldirektör Tillväxtverket, Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket och Annica Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket.

   Foto: Ida Asplund Ådahl/Regeringskansliet

  Tisdag 7 februari stod landsbygdsminister Peter Kullgren värd för en kick off för Livsmedelsstrategi 2.0. Över hundra företrädare från livsmedelssektorns alla delar – från jord till bord – var inbjudna. Under dagen stod diskussioner kring Sveriges livsmedelsberedskap, främjande av svenskproducerade varor och en ökad konkurrenskraft i livsmedelskedjan i centrum.

En långsiktig livsmedelsstrategi för Sverige

Vision och mål

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja, där den totala livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

Handlingsplan

Livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 innehåller satsningar på 122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025, dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020.

Proposition

I propositionen föreslås en strategi för en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken politiken ska utformas fram till 2030.

Innehåll om En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 75 träffar.