Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Bemyndigande att underteckna en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2018–2019 Diarienummer: S2018/01950/FS

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat om en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården.

Ladda ner:

Tilläggsöverenskommelsen ska stärka mödra- och förlossningsvården samt främja insatser för bättre hälsa hos kvinnor under 2018–2019.

Tilläggsöverenskommelsen reglerar hur pengar som riksdagen beslutat om enligt förslag i budgetperopositionen för 2018 förstärker förlossningsvården och kvinnors hälsa.

Tilläggsöverenskommelsen kompletterr också den överenskommelse som redan gäller om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa för 2017–2019.

Pengar inom ramen för tilläggsöverenskommelsen uppgår för 2018 till 1,8 miljarder kronor .