Överenskommelse och avtal från Utbildningsdepartementet

Digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet Diarienummer: U2020/05525

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet.

Ladda ner: