Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022 Diarienummer: S2022/00610

Publicerad

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en överenskommelse för 2022 om en sammanhållen, jämlik och säker vård 2022

Ladda ner: