Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer till Sverige

Publicerad

Tre ambassadörer överlämnade torsdagen den 4 juni 2015 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

H.E. Mr. Ihor Sagach, Ukraina

Ukrainas nyutnämnde ambassadörär född 1956 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1978. De senaste åren har han innehaft följande befattningar:

2010 - 2015: Ambassadör vid utrikesministeriet i Kiev

2008 - 2010: Ambassadör vid Ukrainas NATO-delegation i Bryssel

2004 - 2007: Ambassadör i Norge

2001 - 2004: Chef för avdelningen för FN och internationella organisationer vid utrikesministeriet i Kiev

H.E. Mrs. Edith Hazel, Ghana

Ghanas nyutnämnde ambassadör, med säte i Köpenhamn, är född 1955. Hon började sin tjänstgöring i utrikesministeriet 2009. De senaste åren har hon innehaft följande befattningar:

2013 - 2015: Ambassadör i Danmark

2009 - 2013: Minister och andreman vid Ghanas ambassad i USA

2001 - 2005: Parlamentsledamot, verksam i utskotten för kommunikation, vägar och transporter samt jämställdhet och barn 

H.E. Mr. David Taylor, Nya Zeeland

Nya Zeelands nyutnämnde ambassadör, med säte i Bryssel, inledde sin karriär vid utrikesministeriet 1983.  De senaste åren har han innehaft följande poster:

2015: Ambassadör till EU, Nato samt Sverige

2010 - 2014: Ambassadör i Indonesien och ASEAN

2008 - 2010: Chef för Amerikaenheten vid utrikesministeriet

2006 - 2008: Chef för Asienenheten vid utrikesministeriet

2002 - 2008: Ambassadör i Sydkorea med ackreditering även till Nordkorea

 

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst