Förhandlingarna igång på FNs miljömöte UNEA

Idag öppnar FNs miljömöte UNEA2 i Nairobi. Det är ett av årets viktigaste internationella möten på miljöområdet. Under veckan väntas världens länder fatta beslut om nya insatser för att hantera många av de globala klimat- och miljöutmaningarna. Sverige representeras av statssekreterare Gunvor G Ericson.

− Detta möte är ytterst viktigt för att världens länder nu ska agera så att klimatavtalet och hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås, och jag ser särskilt fram emot ministerdialogen om miljö och hälsa som är frågor som jag länge jobbat för att lyfta säger Gunvor G Ericson.

En viktig uppgift är att bestämma hur de globala mål för hållbar utveckling som har koppling till miljö och klimat ska nås. Dessutom ska mötet avgöra vilken roll FNs miljöprogram UNEP ska ha i genomförandet av klimatavtalet från Paris. Regeringen vill att mötet ska resultera i en ministerdeklaration som tydligt visar ländernas beslutsamhet att vidta kraftfulla åtgärder mot de globala klimat- och miljöproblemen.

Förhandlingar om ett 20-tal olika resolutioner kommer pågå parallellt under veckan. Sverige har varit pådrivande i de förberedande förhandlingarna och kommer ha flera förhandlingsuppdrag för EU under mötet i Nairobi. Prioriterade frågor för regeringen är, utöver resolutionerna om Agenda 2030 och klimatavtalet, även kemikalier och avfall, havsfrågor samt marint skräp.

Upp emot 2000 delegater från över 170 länder väntas delta i mötet som hålls på FN-området i Nairobi, Kenya. Högnivådelen av mötet, som pågår torsdag och fredag, samlar ministrar från drygt 120 länder. Ministrarna kommer ha särskilda högnivådiskussioner på två teman: Agenda 2030 och kopplingen mellan hälsa och miljö.

Under onsdagen arrangerar Sverige ett särskilt högnivåseminarium om kopplingen mellan klimatförändringar och kemikalier, tillsammans med USA.

Kontakt

Jesper Liveröd
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00