Hoppa till huvudinnehåll

Världens länder samlas i Nairobi för att hitta lösningar på miljö- och klimatutmaningarna

Publicerad

23-27 maj träffas världens klimat- och miljöministrar i Nairobi, Kenya, för FNs miljömöte UNEA2. Det är första gången de samlas efter förra årets viktiga beslut om klimatavtalet och de globala målen för hållbar utveckling. På UNEA2 ska ministrarna besluta om åtgärder för att möta de globala utmaningarna på klimat- och miljöområdet.

Mötet kommer dels bestå av ministerdiskussioner, dels av förhandlingar om upp emot 25 resolutioner om en rad miljö- och klimatfrågor som Sverige prioriterar. Ministerdiskussionerna kretsar kring två utvalda teman: implementeringen av de klimat- och miljörelaterade delarna i de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030, samt kopplingen mellan hälsa och miljö. Mötet anordnas av FNs miljöprogram UNEP och samlar alla världens länder. Mötet i maj är det andra partsmötet i ordningen och kallas därför UNEA2.

FNs miljömöte UNEA är unikt eftersom det spänner över alla globala klimat- och miljöfrågor. Ministrar från hela världen kommer under mötet ha dialog med civilsamhället, näringslivet och forskare för att diskutera lösningar på klimat- och miljöutmaningarna. Regeringen vill att mötet ska resultera i en ministerdeklaration som tydligt visar ländernas beslutsamhet att vidta kraftfulla åtgärder mot de globala klimat- och miljöproblemen.

Regeringen arbetar för att stärka UNEAs och UNEPs roll och mandat. För att vi ska kunna uppnå våra nationella miljömål i Sverige krävs ett starkt internationellt klimat- och miljöarbete. Därför är UNEP en central samarbetspartner för Sverige i dessa frågor. UNEP har en viktig roll i övervaka tillståndet i miljön och i att främja jämställdhet i arbetet med de globala klimat- och miljöutmaningarna. Sverige bidrar med både finansiering och expertis för att utveckla UNEPs verksamhet.

De nordiska miljöministrarna har antagit ett gemensamt uttalande inför mötet i Nairobi. Uttalandet finns via länk till höger.

Sverige kommer tillsammans med USA stå värd för ett särskilt seminarium om kopplingar mellan en hållbar kemikalieanvändning och klimatförändringarna. Mer information finns via länk till höger.

Miljöförstöring och klimatförändringar orsakar stora problem

2015 var ett historiskt år för världens arbete med miljö, klimat och hållbar utveckling. Nu finns ett globalt klimatavtal och en global agenda för hållbar utveckling – Agenda 2030 – med 17 globala mål på plats. För att nå de högt ställda målen krävs nu en ambitionshöjning i klimat- och miljöarbetet hos alla länder och aktörer.

Trots de framsteg som gjorts fortsätter miljöförstöring och klimatförändringar att orsaka stora problem globalt. En rapport från Världshälsoorganisationen WHO visar att över 12 miljoner människor omkom under 2012 som följd av till exempel luftföroreningar, farliga kemikalier och klimatförändringar. Miljöproblemen leder också till stora ekonomiska förluster.

Genvägar

Laddar...