Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag att se över arbetskraftskapaciteten inom byggbranschen

Publicerad

Regeringen beslutade idag att utse samordnare som ska se över att det finns tillräcklig kapacitet i arbetskraften inom byggbranschen för att kunna säkerställa ett ökat bostadsbyggande. Samordnarna ska även identifiera och följa upp redan pågående insatser, föreslå ytterligare åtgärder och särskilt följa upp kvinnors situation i branschen.

Boverket bedömer att ca 700 000 bostäder behöver byggas till 2025 för att utbudet ska motsvara behoven. Det råder för närvarande brist på ett flertal yrkeskategorier inom byggbranschen och Arbetsförmedlingen bedömer att rekryteringsproblemen inom branschen kommer att öka de kommande åren.

– För att kunna bygga mer måste vi bland annat se till att det finns tillräckligt mycket folk och gärna fler kvinnor inom byggbranschen. Det är också nödvändigt att bättre ta tillvara de nyanlända svenskarnas kompetenser. Det här uppdraget kommer även att ge oss en övergripande bild av pågående insatser och vad som måste göras för att kunna stimulera bostadsbyggandet, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Samordnarna ska även föreslå åtgärder som statliga aktörer och byggbranschen kan göra. Åtgärderna ska vara förenliga med den svenska arbetsmarknadsmodellen och den ansvarsfördelning som råder mellan staten och arbetsmarknadens parter. Utgångspunkten för uppdraget är att samordnarna ska lägga fram förslag som byggbranschens parter, inklusive kommunala företrädare också kan ställa sig bakom.

I uppdraget ingår att:

  • Identifiera kapacitetsbrister avseende arbetskraft inom byggbranschen
  • Identifiera och följa upp redan pågående insatser och föreslå åtgärder för både statliga och kommunala aktörer samt byggbranschens olika parter
  • Särskilt följa upp kvinnors situation i byggbranschen och föreslå åtgärder som leder till att fler kvinnor anställs och stannar kvar i branschen

Samordnarna utses inom kort. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 20 december 2016.

Presskontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.