Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Reglering av alkoholreklam och alkoholhaltiga preparat ska ses över

Publicerad

Under torsdagen beslutade regeringen att en utredare ska se över regleringen av alkoholhaltiga preparat avsedda för förtäring. Utredaren ska också se över hur marknadsföring av alkohol via digitala medier kan begränsas.

Syftet med utredningen är att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering för att skydda folkhälsan och framför allt skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol.

- Den svenska alkoholpolitiska modellen är effektiv och uppskattad av majoriteten av den svenska befolkningen. Men under det senaste decenniet har alkoholmarknadsföringen ökat lavinartat och det har dykt upp nya alkoholhaltiga produkter som uppenbart riktar sig till barn och unga. Jag är därför glad att vi nu har tillsatt den här utredningen, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Utredaren ska analysera och lämna förslag om hur alkoholhaltiga preparat som är avsedda för förtäring bör regleras. Utredaren ska också lämna förslag om hur marknadsföring via framförallt digitala medier kan begränsas för att skydda barn och unga. Därutöver ska tillämpningen av alkohollagen i vissa delar analyseras, och om det behövs ska också förslag lämnas om hur lagstiftningen bör förtydligas för att skapa förutsättningar för en bättre tillämpning.

Uppdraget är en del av regeringens alkoholpolitik vars mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2017. En delredovisning avseende alkoholhaltiga preparat ska ske senast den 1 juni 2017.

Presskontakt

Maria Soläng
Tf presskontakt folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.