Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny lag ska reglera e-cigaretter

Publicerad

Under torsdagen beslutade regeringen om en lagrådsremiss med förslag på hur elektroniska cigaretter ska regleras i Sverige i enlighet med EU:s tobaksproduktsdirektiv.

Lagförslaget handlar bl.a. om hur e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska utformas och vilka produktkrav de ska uppfylla. E-cigaretterna ska förses med hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning. En 18-årsgräns införs.

- E-cigaretter är fortfarande en ny produkt på marknaden och det finns relativt lite forskning på området. Det är därför svårt att veta dess hälsokonsekvenser, eller om produkten fungerar som inkörsport till andra tobaksprodukter. Jag är glad över att vi nu får till en reglering på ett område som tidigare inte har haft någon specifik reglering, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Hur produkterna får marknadsföras och en särskild rapporterings- och anmälningsskyldighet för tillverkare och importörer föreslås också. Bl.a. ska tillverkare och importörer av e-cigaretter anmäla de produkter de vill sälja på den svenska marknaden till Folkhälsomyndigheten.

Lagarna och ändringarna som nu föreslås är en del av genomförandet av EU:s tobaksproduktsdirektiv som alla EU-länder är skyldiga att implementera. Ändringarna ska framförallt reglera ett tidigare specifikt oreglerat område och syftet är att säkerställa att produkterna ska vara säkra att använda och att de inte marknadsförs på ett sätt som främjar tobak.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Kontakt

Victor Harju
Tf. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00