Sveriges medlemskap och ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd inlett

Nu inleds Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd som pågår 2017-2018. Under januari månad är Sverige dessutom ordförande i rådet.

Den 10 januari bjuder Sverige in till en öppen debatt på ministernivå i säkerhetsrådet om FN:s konfliktförebyggande arbete. Debatten kommer att bli nye generalsekreteraren Antónito Guterres första formella möte med säkerhetsrådet. Syftet är att ge honom och medlemsländerna en grund för att stärka FN:s arbete med att förebygga och förhindra återfall i konflikt.

Säkerhetsrådet kommer under Sveriges ordförandeskap i januari bland annat att diskutera Mali, Syrien, fredsprocessen i Mellanöstern, Somalia, Demokratiska Republiken Kongo, Cypern och Colombia.

Länk: Program för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018

Länk: Debattartikel: Sverige tar plats i FN:s säkerhetsråd

Kontakt

Lisa Laskaridis Sarmiento
Press och Kommunikation, Svenska FN-representationen i New York
Telefon +1 212 583 2543
Mobil +1 917 239 0941
e-post till Lisa Laskaridis Sarmiento