Pressmeddelande från Regeringen

Konstverk och forskningsprojekt i 100-årsgåva till Finland

Publicerad

Med anledning av att Finland 2017 firar 100 år som självständig stat kommer Sveriges regering att ge två gåvor till Finland. Dessa gåvor kommer att överlämnas av H.M. Konungen i samband med H.M. Konungens besök i Helsingfors den 1 juni 2017. En ceremoni kommer bland annat att hållas utanför Helsingfors på Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland, dit samtliga nordiska statschefer är inbjudna.

Den ena gåvan är ett konstverk av konstnären Anna Uddenberg som kommer att placeras vid Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland. Den andra gåvan är ett svensk-finskt skogsforskningsprojekt som består av tolv stycken tvååriga forskartjänster.

Skogsforskningsprojektet är ett samarbete mellan Sveriges regering och privata finansiärer där Sveriges regering finansierar hälften. De privata finansiärerna är Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustrins forskningsstiftelse och Kungliga skogs- och lantbruksakademin.

Bakgrund

Den 6 december 2017 har det gått 100 år sedan Finland blev en självständig stat. I Finland kommer detta att firas med ett jubileumsår med en rad olika evenemang över hela landet. De nordiska statscheferna är inbjudna till Helsingfors den 1 juni för att fira Finlands 100-årsjubileum. En ceremoni kommer bland annat att hållas på kulturcentrumet Hanaholmen, i samband med Hanaholmens återinvigning efter en omfattande renovering.

Presskontakt

Dan Lundqvist Dahlin
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00