Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Enklare för den som behöver ta hand om sina nära och kära

Publicerad

När en anhörig är allvarligt sjuk och behöver extra stöd från någon i sin närhet, då kan denna få närståendepenning från Försäkringskassan som ersättning för förlorad inkomst. Regeringen föreslår nu att det ska bli enklare för den som behöver gå ner i tid på jobbet och enklare att få denna ersättning, också deltid.

–Du ska ges förutsättningar att få vara nära någon du tycker om när denne är mycket sjuk. Det måste också vara flexibelt för att din egen vardag ska kunna fungera, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Förslaget innehåller tre delar:
1. Bättre möjligheter att få närståendepenning på deltid. Att kunna gå ner så väl 25, 50 som 75 procent i arbetstid. Tydligare regelverk och större flexibilitet i andel.
2. Lagstadgad rättighet att vara ledig från jobbet när du beviljas närståendepenning.
3. Tiden du har närståendeersättning ska inte påverka rätten till a-kassa i relation till hur din arbetstid ser ut innan eller efter.
Det kan vara en familjemedlem, en granne eller nära vän som ges rätt till närståendeersättning. Det ska inte vara begränsat endast till närstående.

Den som får ersättningen ska inte förlora i A-kassetid, därför vill regeringen ändra systemet så att rätten till denna ersättning inte ska påverka rätt till A-kassa senare. Idag kan en persons rätt till a-kassa påverkas av att ta ut närståendeersättning.

Till närstående räknas anhöriga, men även andra som patienten har nära relationer med, till exempel vänner eller grannar. Både den som ska ansöka om närståendepenning och den sjuke måste vara försäkrade i Sverige och vården ska ges i Sverige eller i annat EU-land. Med svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv.

– Regeringen ser att det är för få som vet att det här stödet finns. Fler ska kunna hålla en familjemedlem eller granne i handen vid svår sjukdom, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Förslaget går nu på remiss. Regeringen planerar att lägga förslag till riksdagen under hösten för att träda ikraft 1 januari 2018.

Fakta om närståendeersättning:

Den som avstår från arbete för att vårda en närstående som är svårt sjuk kan få närståendepenning från Försäkringskassan. Det finns inte något krav på att vården ska bestå av traditionell sjukvård, det räcker med att finnas till hands som medmänniska.

Till närstående räknas anhöriga, men även andra som patienten har nära relationer med, till exempel vänner eller grannar. Både den som ska ansöka om närståendepenning och den sjuke måste vara försäkrade i Sverige och vården ska ges i Sverige eller i annat EU-land. Med svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv.

Ersättningen är idag liknande för sjukpenning, vilket gör att ersättningen har ett tak om 7,5 prisbasbelopp och motsvarande ersättning för arbetslösa.

Det går även att få närståendepenning även om den sjuke vårdas på en sjukvårdsinrättning.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.